Đang thực hiện
Video player

Chứng chỉ ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO là tiêu chuẩn cải tiến chất lượng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay với trên một triệu đơn vị, tổ chức, công ty được công nhận danh hiệu này trên toàn thế giới. Việc đạt được chứng nhẩn tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là đạt được những bằng chứng khách quan đánh giá một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đáp ứng được những yêu cầu hiện tại.

Chứng chỉ ISO 9001:2015 mà Hoàng Gia Interior đã đạt được:

Chung-chi-ISO-Hoang-Gia-Interior-4
Chung-chi-ISO-Hoang-Gia-Interior-5Chung-chi-ISO-Hoang-Gia-Interior-6Chung-chi-ISO-Hoang-Gia-Interior-7

Phiên bản chính thức của ISO 9001:2015 được phát hành vào 9/2015. Đây là kết quả làm việc hơn 3 năm của 95 quốc gia để quan sát và cập nhật các tiêu chuẩn phù hợp với những nhu cầu hiện tại. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản để thành công trong kinh doanh:

- Hướng đến khách hàng

- Sự lãnh đạo

- Sự tham gia của đội ngũ

- Cách tiếp cận theo quá trình

- Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý

- Cải tiến liên tục

- Quyết định dựa trên sự kiện

- Quan hệ hợp tác cùng có lợi vơi nhà cung cấp

Những doanh nghiệp đạt được tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có được những ưu điểm sau:

- Có được niềm tin của khách hàng và đối tác

- Tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ khác

- Cung cấp những phương pháp làm việc tốt

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã có những ưu điểm, cải tiến vượt bậc so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Cụ thể như sau:

Chung-chi-ISO-Hoang-Gia-Interior-3Chung-chi-ISO-Hoang-Gia-Interior-2Chung-chi-ISO-Hoang-Gia-Interior-1

Ngoài ra một số thuật ngữ sử dụng tại ISO 9001-2015 cũng được sửa đổi để tiện cho việc sử dụng linh hoạt hơn, dễ hiểu hơn:

Chung-chi-ISO-Hoang-Gia-Interior8

Hotline:
Hà Nội: 0916.932.899 hoặc 0946.545.299
Đà Nẵng: 0913.545.299
Tp.HCM: 0946.941.299
Nghệ An: 
0941.042.555
Các tin khác